CONTACT

Motivatie als sleutel voor groei

Het praktische kader van de Zelf-Determinatie Theorie

Over motivatie

Motivatie is de motor van én het welbevinden én de ontwikkeling van mensen. Jarenlang onderzoek naar motivatie in het onderwijs vertaalden we met deze spin-off naar een praktische dienstverlening voor het versterken van motivationele vaardigheden binnen het onderwijs.

De Zelf-Determinatie Theorie of 'het ABC model' legt 3 universele psychologische basisbehoeftes bloot en toont tegelijk aan hoe de verschillende niveaus binnen een onderwijsinstelling samenhangen.

Het ABC model biedt hiermee een praktisch kader aan voor groei en ontwikkeling van leerlingen, leraren, schooldirectie en school.

Een inclusieve, integratieve aanpak

Van schooldirectie tot en met leerling

Impetus Academy is er op gericht onderwijsinstellingen te ondersteunen in het systematisch evolueren naar een meer motiverend schoolbeleid.

Onderzoek toont systematisch aan dat de leiderschapsstijlen van schooldirectie en de leraarstijlen van leraren sterk samenhangt met het welbevinden en functioneren van schooldirectie, leraren en leerlingen.

Deze wetenschappelijke bevindingen vonden een doorvertaling in de inclusieve, integratieve aanpak van Impetus Academy.

Maximale positieve impact

Onze allerbelangrijkste doelstelling is het maximaal nastreven van een positieve impact op mens, organisatie en maatschappij.

Onze aanpak is erop gericht het verschil te maken voor de individuele leerling, leraar en directielid alsook de onderwijsinstelling en het onderwijs in zijn algemeenheid.

Maatwerk

Elk individu en en elke organisatie is anders. De weg naar maximale positieve impact is er één van flexibiliteit en maatwerk.

Evidence-based werken

Groei en ontwikkeling van mens, organisatie en maatschappij verdient het stevigste wetenschappelijke fundament.

Inclusief

Een gemeenschappelijke taal ontwikkelen tussen zoveel mogelijk stakeholders binnen de organisatie, vergroot de groei- en ontwikkelingskansen.  

Positieve mensvisie

Geënt op de positieve psychologie werken we groei- en ontwikkelingsgericht en zijn onze diensten ontwikkeld om deze groei maximaal te ondersteunen.

Het waarom van deze spin-off

Krachtlijnen in functie van een maximale positieve impact

Over Impetus

Een aanbod voor een motiverend onderwijs

Inspireren, meten, trainen en begeleiden van leraar en directie

De missie van Impetus Academy is om onderwijsinstellingen te ondersteunen in het ontwikkelen van een motiverende schoolcultuur.

Zo werd een logische, doch flexibele leerlijn uitgewerkt met als  langetermijn doel dat schooldirecties en lerarenteams motivationeel ‘zelfbedruipend’ worden.

Deze filosofie hangt samen met de keuze van de naam Impetus. Impetus staat voor ‘aanzet’ of 'drijfkracht'.

Onze inspiratiesessies voor leraren en voor schooldirecties laten je kennis maken met de diverse aspecten van motivatie binnen het onderwijs.

Onze scans voor leraren en voor schooldirecties meten in functie van de verdere ontwikkeling van duurzame motivatie en motivationele vaardigheden.

Onze workshops en trainingen voor leraren en voor schooldirecties zorgen voor thematische verdieping en het ontwikkelen van motivationele vaardigheden.

Onze inter- en supervisies voor leraren en voor schooldirecties zijn gericht op het duurzaam verankeren van principes, methodieken en vaardigheden.

Het antwoord op de vraag welke leraar- en leiderschapsstijlen motiverend, dan wel demotiverend zijn wordt grafisch weergegeven in een overzichtelijk en begrijpbaar kompas.

Dit kompas doet dienst als meet- en ontwikkelinstrument voor zowel leraren als schooldirectie en kan hierdoor makkelijk centraal staan in de verdere ontwikkeling van een motiverende schoolcultuur.

Een praktisch kompas voor leraren en directies

Motiverende leraar- en leiderschapsstijlen en hun valkuilen

Over het kompas

Heb je een vraag voor ons of wil je graag meer weten over hoe wij je kunnen helpen?

Laat van je horen

info@impetus.academy

Enkele van onze klanten

Op de hoogte blijven van onze werking, initiatieven en van motivatie in wetenschap in praktijk?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schrijf je in