CONTACT

Voor leraren

- begeleiden -

Begeleiding en intervisie

Na scans en trainingen

Dienstverlening vanuit de Zelf-Determinatie Theorie

Onze dienstverlening is er op gericht de aangeleerde motiverende vaardigheden te blijven aanwakkeren bij jou en je collega's. Na onze scans en trainingen, bieden we verdere begeleiding via intervisiemomenten, klankbordsessies, individuele coaching en groepscoaching. Heb je binnen je school een ankerfiguur of een team dat zorgt voor verankering, dan kunnen wij via meta-begeleiding fungeren als klankbord.

Verder groeien in je motiverende rol als leraar?

Samen met collega's op weg

Impetus360 kompas vanuit de Zelf-Determinatie Theorie

Eens je als lerarenkorps dezelfde taal spreekt als het op motiveren aankomt, kan het bijzonder zinvol zijn ervaringen met elkaar te delen en van elkaar te leren.

Impetus Academy wil hier graag een sleutelrol in spelen door in-school een begeleidende rol op te nemen en schooloverstijgend collega leraren bij elkaar te brengen.