CONTACT

Voor leraren

- inspireren -

Inspiratiesessies voor leraren

Door een ABC bril kijken naar belangrijke thema's in de klas

Onze inspiratiesessies geven inzicht in de motivationele drijfveren en de effecten ervan op het leerproces en welbevinden van leerlingen.  Ze gaan dieper in op de voedingsbodem van motivatie, betrokkenheid en groei en leggen de bouwstenen van een motiverende aanpak bloot.

Daar waar onze trainingen gericht zijn op een kleinere groep (5 à 12 deelnemers), zijn er voor onze inspiratiesessies geen restricties naar aantal deelnemers.

Onze inspiratiesessies kunnen, net zoals de trainingen, een specifieke thematiek belichten:

- hoe kunnen we als leraar motiverend coachen?

- hoe vergroten we de betrokkenheid in de klas?

- hoe verweven we motivatie in het evaluatiesysteem dat we hanteren?

Van moetivatie naar goesting!

De leraar en leerlingbegeleider als motiverende coach

We lichten even één van onze meestgevraagde inspiratiessessies toe.

Huistaken maken, aandachtig zijn, afspraken naleven, … leerlingen zijn er niet altijd voor gemotiveerd. Hoe kunnen we hen motiveren zodat ze meer geboeid en betrokken worden?

In deze interactieve inspiratiesessie worden de basisnoties van d e Zelf-Determinatie Theorie toegelicht aan de hand van concrete, authentieke voorbeelden. We bespreken waarom leerlingen gemotiveerd zijn voor hun schoolwerk of waarom ze schoolmoe zijn en gaan in op de psychologische basisbehoeftes aan autonomie, verbondenheid en competentie als voedingsbodem van hun motivatie en groei.  

Om deze groei te stimuleren dienen leraren en leerlingbegeleiders een goed gestructureerd, autonomie-ondersteunend en warm klasklimaat creëren.

Boek ons voor een inspiratiesessie