CONTACT

Voor leraren

- trainen -

Workshops en trainingen

In-school en open trainingen

Impetus Academy werkte een aanbod uit van workshops en trainingen gericht op het versterken van motivationele vaardigheden bij de leraar. Dit teneinde de motivatie, welbevinden en groei van zowel leerlingen als leraren te bevorderen.

Daar waar onze inspiratiesessies gericht zijn op het bieden van kennis, inzicht en inspiratie en dus ook geschikt zijn voor grotere groepen, zijn onze trainingen gericht op diepgaander aanleren en trainen. Het ideale aantal deelnemers voor onze workshops en trainingen ligt tussen de 5 en 10.

Trainingen en workshops variëren van halve tot volledige dagen en kunnen deel uitmaken van een langer professionaliseringstraject.  

Hieronder vind je een greep uit ons aanbod. Geïnteresseerd in één of meerdere van deze modules?

Neem contact met ons op.

Neem contact met ons op

Bestaan er magische motivatietruuks om leerlingen te stimuleren?

Werken dezelfde motivationele praktijken voor al je leerlingen even goed?

In deze workshop leer je het ABC-leraarkompas kennen dat een reeks motiverende en demotiverende stijlen bevat. Het kompas geeft richting aan je motiverend handelen: het bevat zowel motiverende praktijken waarop je kan proberen in te zetten omdat deze de psychologische behoeftes aan autonomie, verbondenheid en competentie van je leerlingen voeden als demotiverende praktijken die deze behoeftes net ondermijnen.

Je verneemt meer over wat het betekent om vanuit een motiverende grondhouding met je leerlingen om te gaan en je leert de voordelen en valkuilen van verschillende motiverende stijlen kennen.

Bovendien kan je ervoor kiezen je gepersonaliseerd profiel als leraar te ontvangen waaruit je sterktes en groeipunten blijken.

Hoe kan je leerlingen duurzaam motiveren?

Het ABC-leraarkompas als gids

Het belang van ABC-zelfzorg

Hoe kan je als leraar je eigen motivatie op peil houden?


Het is niet enkel belangrijk om zorg te besteden aan de motivatie van je leerlingen. Het is ook belangrijk om aan zelfzorg te doen door zowel aandacht te hebben voor je eigen motivatie als je ABC-behoeftes, die de basis zijn voor je persoonlijke groei.

Specifiek gaan we in deze workshop we in op je motivatie voor je diverse taken (administratie, lesvoorbereiding, lesgeven, evaluatie etc.) en de activiteiten waarbij je ABC-behoeftes worden voldaan.

Welke taken bezorgen je energie ne welke taken vergen energie?  Vanuit een groter bewustzijn omtrent deze “interne motivatoren” leer je om meer proactieve keuzes te maken om je eigen motivatie, jobtevredenheid en ontwikkeling te stimuleren.

Het ABC in de klas

Hoe kan je de betrokkenheid van je leerlingen stimuleren?

“Jongeren kunnen minder dan vroeger hun aandacht erbij houden. Alles dient ‘opgeleukt’ te worden”, zo wordt wel eens beweerd.

Wat kan je als leraar doen om de betrokkenheid van je leerlingen te stimuleren als leertaken moeilijk of vervelend zijn?

In deze workshop bespreken we concreet hoe je op een motiverende wijze met je leerlingen kan omgaan in de klas. Hierbij komt onder andere de rol van motiverende taal, het bieden van een zinvolle uitleg, het meeveren met weerstand, het hebben van hoge standaarden en het bieden van betekenisvolle keuzes aan bod.

We plaatsen deze motiverende praktijken in het ABC-leraarkompas zodat het duidelijk is hoe je het motiverende effect van deze praktijken kan maximaliseren.

Het ABC tijdens evaluatie

Hoe kan je leerlingen op een motiverend wijze evalueren en feedback geven?

“We hebben zoveel toetsen en ik leer hier zo weinig uit!”

Het is iets waarover wel meer leerlingen klagen. Nochtans zijn het motiverend evalueren van leerlingen en hen motiverende feedback belangrijke hefbomen om de betrokkenheid van je leerlingen te stimuleren.

We bespreken de (de)motiverende rol van toetsen, wat het betekent in de praktijk om motiverende feedback te geven en hoe je jongeren kan stimuleren tot vrijwillige remediëring zodat ze de beste versie van zichzelf worden.

Je oefent concreet met het geven van motiverende feedback zodat je er vaardiger in wordt. We plaatsen deze motiverende praktijken in het ABC-leraarkompas zodat het duidelijk is hoe je het motiverende effect van feedback kan maximaliseren.

ABC groeigesprekken

De route naar duurzame betrokkenheid

Leerlingen geven het beste van zichzelf als ze zich goed begrepen en veilig voelen en als je lessen aansluiten bij hun voorkeuren en leefwereld.

Om een veilig leerklimaat te creëren is het belangrijk dat je je de noden, sterktes, en interesses van je leerlingen goed leert kennen. Hiertoe zijn ABC-groeigesprekken onontbeerlijk.

In deze workshop gaan we concreet in op de wijze waarop jij en je leerlingen zulke gesprekken kunnen voorbereiden, hoe je zulke gesprekken op een motiverende wijze voert vanuit het ABC-leraarkompas, en wat jullie nadien met de besproken inhoud kunnen doen. Authentieke voorbeelden komen aan bod zodat je met deze inhoud concreet aan de slag kan.

Van sanctioneren naar motiveren

Hoe kan je op een motiverende wijze afspraken maken en opvolgen?

“Inspraak bieden, keuze geven, allemaal goed en wel, maar leerlingen moeten ook leren om regels te volgen. Zonder regels en sancties worden we permissief en daar is niemand mee gebaat”. Dit is een bezorgdheid die wel meer leraren delen.

In deze workshop gaan we in op de wijze waarop je regels en afspraken op een motiverende wijze kan introduceren en opvolgen als leraar. Vanuit het ABC-leraarkompas bespreken we het verschil tussen het structuren en afdwingen van gedrag, tussen een regel en een afspraak, tussen een kil sanctionerings- en een groeigericht herstelbeleid.

We gaan dieper in op verschillende soorten regels, de vraag wat zinvolle consequenties zijn, en bespreken de rol van duidelijke verwachtingen, participatie, en zelfreflectie bij het motiveren van leerlingen om gepast gedrag te stellen.