CONTACT

Over motivatie

De Zelf-Determinatie Theorie

Het ABC van motivatie

Aan de basis van motivatie liggen 3 universele psychologische basisbehoeftes die de noodzakelijke wortels vormen voor motivatie en groei.

Deze behoeftes noemen we het "ABC": de behoefte aan Autonomie, verBondenheid en Competentie. Net zoals we bepaalde fysieke behoeftes (eten, slaap, ...) nodig hebben om te overleven, zijn deze psychologische behoeftes essentieel voor ons persoonlijk en sociaal functioneren.

Een kwaliteitsvolle motivatie zal dus slechts optreden als in zeker mate aan deze psychologische basisbehoeftes is voldaan.

Over de Zelf-Determinatie Theorie

Onderzoek toont consistent aan dat minder kwalitatieve motivatie (gecontroleerde motivatie of 'moetivatie' vooral aan negatieve uitkomsten of effecten zijn gelinkt. Dit terwijl meer kwalitatieve motivatie (autonome motivatie - 'goesting') gerelateerd is aan meer positieve uitkomsten of effecten.

Bovendien zullen autonoom gemotiveerde leerlingen en leraren ook veel meer volhardend zijn in het behalen van hun doelstellingen.

Daardoor loont het steeds de moeite blijvend te investeren in het het ABC van zowel leerlingen als onderwijspersoneel.

Waarom inzetten op het ABC loont

Het belang van motivatie bij leerlingen en leraren

Over het belang van motivatie

1 kompas - veel toepassingen

Leerling - leraar - schooldirectie

De afgelopen jaren werd baanbrekend onderzoek gedaan naar wat nu precies de meest motiverende context en de meest motiverend stijl van leiding geven en lesgeven is.

Dit heeft geleid tot een handig leiderschaps- en leraarkompas dat de lesgeef- en leiderschapsstijlen en -valkuilen in kaart brengt. Het kompas doet dienst als meet- en trainingsinstrument en zorgt door z'n universaliteit voor een gemeenschappelijke taal binnen de onderwijsinstelling.

Over het kompas