CONTACT

Voor schooldirecties

- inspireren -

Inspiratiesessies voor schooldirectie

Door een ABC bril kijken naar leiderschap en schoolbeleid

Onze inspiratiesessies geven inzicht in de motivationele drijfveren en de effecten ervan op het leerproces en welbevinden van leerlingen en leraren.

Ze gaan dieper in op de voedingsbodem van motivatie, betrokkenheid en groei en leggen de bouwstenen van een motiverende aanpak bloot.

Daar waar onze trainingen gericht zijn op een kleinere groep (5 à 12 deelnemers), zijn er voor onze inspiratiesessies geen restricties naar aantal deelnemers.

Onze inspiratiesessies, kunnen net zoals de trainingen, een specifieke thematiek belichten; bv

- hoe kunnen we als schooldirectie het lerarenkorps duurzaam motiveren?

- hoe kunnen we motiverend leiding geven?

- hoe verweven we motivatie in het evaluatiesysteem dat we hanteren?

- hoe zorgen we ervoor dat ons lerarenkorps hun veerkracht behoudt?

Van moetivatie tot goesting op school

Hoe als directie inzetten op een motiverende schoolcultuur?

Boek ons voor een inspiratiesessie

We lichten even één onze meest gevraagde inspiratiesessies toe.

Administratie bijhouden, zich engageren voor een schoolfeest, nieuwe leerplannen implementeren ... leraren zijn er niet altijd voor gemotiveerd. Hoe kunnen we hen motiveren zodat ze meer betrokken worden en zich vrijwillig inzetten?

In deze interactieve inspiratiesessie worden de basisnoties van de Zelf-Determinatie Theorie toegelicht aan de hand van concrete, authentieke voorbeelden. We bespreken waarom leraren gemotiveerd zijn voor hun diverse taken of waarom ze er tegen op zien en gaan we in op de psychologische basisbehoeftes aan autonomie, verbondenheid en competentie als voedingsbodem van hun motivatie en groei.  Om deze groei te stimuleren dien je een goed gestructureerd, autonomieondersteunend en warm klimaat te creëren.