CONTACT

Voor schooldirecties

- begeleiden -

Begeleiding, intervisie en co-creatie

Na scans en trainingen

Onze dienstverlening is er op gericht de aangeleerde motiverende vaardigheden te blijven aanwakkeren en te verankeren bij jou, je collega's en lerarenkorps.

Na onze scans en trainingen, bieden we verdere begeleiding via intervisiemomenten, klankbordsessies, co-creatiesessies, individuele coaching en groepscoaching.

Hou de vinger aan de pols

De ABC-barometer meet evolutie en werkt voorspellend

Een scan neemt een gedetailleerde foto van je school en laat je gericht ontwikkelen.

In functie van verdere begeleiding en verankering ontwikkelenden we ook een 'ABC-barometer'.

Dit verkorte meetinstrument meet de motivationele evoluties die je beoogt en werkt voorspellend.

Heb je een vraag voor ons of wil je graag meer weer over hoe wij je kunnen helpen?

Laat van je horen

info@impetus.academy