CONTACT

Voor schooldirecties

- trainen -

Workshops en trainingen

In-school en open aanbod

Alleenstaand, in een traject of in combinatie met een scan

 

Impetus Academy werkte een aanbod uit van workshops en trainingen gericht op het versterken van motivationele vaardigheden bij de leraar alsook bij de schooldirectie.

Daar waar onze inspiratiesessies gericht zijn op het bieden van kennis, inzicht en inspiratie en dus ook geschikt zijn voor grotere groepen, zijn onze trainingen gericht op diepgaander aanleren en trainen.

Het ideale aantal deelnemers voor onze workshops en trainingen ligt tussen de 5 en 10. Trainingen en workshops variëren van halve tot volledige dagen en kunnen deel uitmaken van een langer professionaliseringstraject.  

Onze trainingen en workshops zijn er op gericht de motivatie, welbevinden en groei van leerlingen, leraren en schooldirectie te bevorderen. Hieronder vind je een greep uit ons aanbod.

Geïnteresseerd in één of meerdere van deze modules?

Neem contact met ons op.

Neem contact met ons op

Het ABC-leiderschapskompas als gids

Hoe kan je leraren duurzaam motiveren?

Bestaan er magische motivatietruuks om je leraren te stimuleren en te motiveren? Werken dezelfde motivationele praktijken voor al je leraren even goed?

In deze workshop leer je het ABC-leiderschapskompas kennen dat een reeks motiverende en demotiverende stijlen bevat. Het kompas geeft richting aan je motiverend handelen: het bevat zowel motiverende praktijken waarop je kan proberen in te zetten omdat deze de psychologische behoeftes aan autonomie, verbondenheid en competentie van je leraren voeden als demotiverende praktijken die deze behoeftes net ondermijnen.

Je verneemt meer over wat het betekent om vanuit een motiverende grondhouding met je leraren om te gaan en je leert de voordelen en valkuilen van verschillende leiderschapsstijlen kennen.

Bovendien kan je ervoor kiezen een gepersonaliseerd leiderschapsprofiel te ontvangen waaruit je sterktes en groeipunten blijken.

ABC-groeigesprekken met leraren

De route naar duurzame betrokkenheid

Leraren geven het beste van zichzelf als ze zich goed begrepen en veilig voelen en als je rekent houdt met hun voorkeuren en kwaliteiten.

Om een veilig schoolklimaat te creëren is het belangrijk dat je je de noden, sterktes, en interesses van je leraren goed leert kennen. Hiertoe zijn ABC-groeigesprekken onontbeerlijk.

In deze workshop gaan we concreet in op de wijze waarop jij en je leraren zulke gesprekken kunnen voorbereiden, hoe je zulke gesprekken op een motiverende wijze voert vanuit het ABC-leiderschapskompas, en wat jullie nadien met de besproken inhoud kunnen doen. Authentieke voorbeelden komen aan bod zodat je met deze inhoud concreet aan de slag kan.

Het belang van ABC-zelfzorg

Hoe kan je als directie je eigen motivatie op peil houden?

Bestaan er magische motivatietruuks om je leraren en leerlingen te stimuleren? Werken dezelfde motivationele praktijken voor al je leraren even goed?

In deze workshop leer je het ABC-leiderschapskompas kennen dat een reeks motiverende en demotiverende stijlen bevat. Het kompas geeft richting aan je motiverend handelen: het bevat zowel motiverende praktijken waarop je kan proberen in te zetten omdat deze de psychologische behoeftes aan autonomie, verbondenheid en competentie van je leraren voeden als demotiverende praktijken die deze behoeftes net ondermijnen.

Je verneemt meer over wat het betekent om vanuit een motiverende grondhouding met je leraren om te gaan en je leert de voordelen en valkuilen van verschillende leiderschapsstijlen kennen.

Bovendien kan je ervoor kiezen een rapport te ontvangen, gepersonaliseerd voor voor jou en/of op schoolniveau waaruit sterktes en groeipunten blijken alsook het welbevinden en de kans op burn-out bij je lerarenkorps in kaart wordt gebracht.

Van sanctioneren naar motiveren

Hoe kan je een motiverend afsprakenbeleid ontwikkelen?

Als leerlingen regels uit het schoolreglement overtreden, dan knijpen sommige leraren een oogje dicht terwijl andere optreden. Sommige leraren kunnen zich in bepaalde regels niet terugvinden, anderen vinden dat er te veel zijn.

Vanuit het ABC-leiderschapskompas bespreken we het verschil tussen het structuren en afdwingen van leerlinggedrag, tussen een regel en een afspraak, tussen een kil sanctionerings- en een groeigericht herstelbeleid. We gaan dieper in op verschillende soorten regels, de vraag wat zinvolle consequenties zijn, en bespreken hoe je een motiverend afsprakenbeleid kan ontwikkelen dat gedragen wordt door je team.

Veranderingsmanagement in scholen

Hoe krijg je iedereen mee in noodzakelijke veranderingen?

Verandering is het nieuwe maatschappelijke normaal geworden. Het wordt steeds duidelijker dat verandering en aanpassingsvermogen ook binnen het onderwijs een centraal in is gaan nemen. Dit neemt niet weg dat verandering geen gemakkelijk beestje is.

  • Hoe ga je om met weerstand bij verandering?
  • Hoe krijg je een algemene gedragenheid voor de verandering?
  • Welke principes zorgen ervoor dat mensen bereid zijn om in verandering te gaan
  • Hoe organiseer je verandering?

Je verneemt meer over de motivationele principes bij verandering en hoe je hier als leidinggevende kan op inspelen aan de hand van het leiderschapskompas.

Binnen Impetus werd ook een scan ontwikkeld specifiek gericht op veranderingsprocessen. Neem hiervoor best even contact met ons op.

Heb je een vraag voor ons of wil je graag meer weer over hoe wij je kunnen helpen?

Laat van je horen

info@impetus.academy