CONTACT

Voor leraren

Om leerlingen te motiveren beroepen we ons als leraren wel vaker op onze intuïtie. De ene dag slagen we er beter in dan de andere en voor de ene taak krijgen we onze klas al meer in beweging dan voor de andere taak.

Met onze inspiratiesessies snijden we motivationele thema's aan en geven we een diepgaand inzicht in de werking van motivatie, wat dit voor ons als leraren betekent en hoe we hier in de klas mee aan de slag kunnen.

Info over onze inspiratiesessies

Inspireren

Hoe kan een motivationeel kader ons helpen in de klas?

Om een goed zicht te krijgen op het functioneren van onze klas en onszelf als leraar, werden gevalideerd meetinstrumenten/scans ontwikkeld die dienst doen als reflectie- en ontwikkelingstools.

Ze scannen de motivationele werking en geven ons als leraar inzicht in hoe we de motivatie van de klas kunnen opkrikken en hoe we onszelf kunnen versterken in motiverende leraarstijlen.

Meten

Hoe is het gesteld met de motivatie in je klas?  

Info over onze scans

Trainen

Hoe kan je motiverende stijlen aanleren?

Motiveren kan je leren. Impetus Academy organiseert trainingen en workshops voor leraren in 'motiverend lesgeven', eventueel in combinatie met een individueel rapport dat je eigen lesgeefstijl en het motivationeel functioneren van jezelf en je klas in kaart brengt.

Info over onze trainingen

Begeleiden


Hoe kunnen we je helpen in projecten?

Impetus Academy fungeert als klankbord en partner voor specifieke vraagstukken binnen het onderwijs in klasprojecten tot schooloverkoepelende projecten.

Info over onze begeleiding