CONTACT

Zelf-Determinatie Theorie

De voedingsbodem van motivatie

De universele psychologische basisbehoeftes van de mens

De motor  van de motivatie en zelfontplooiing van leerlingen en leraren zijn de drie universele, psychologische basisbehoeftes aan autonomie, verbondenheid en competentie.

Deze drie behoeftes wordt een bevoorrechte rol toegekend omdat vervulling ervan noodzakelijk is voor het stimuleren van de betrokkenheid, het leerproces, en het welbevinden van leerlingen.

Deze behoeftes kan je onthouden aan de hand van het acronym "ABC", waarbij de A staat voor de behoefte aan Autonomie, de B voor verBondenheid en de C voor Competentie. Net zoals we bepaalde fysieke behoeftes (eten, slaap, ...) nodig hebben om te overleven en ons fysiek te ontwikkelen, is de bevrediging van deze psychologische behoeftes essentieel voor onze psychologische groei.

Hoe meer deze behoeftes zijn voldaan, hoe kwaliteitsvoller en dus ook hoe duurzamer de motivatie is van leerlingen en leraren.

Het belang van motivatie

De behoefte aan autonomie betekent het ervaren van vrijheid en keuze. De leerling, leraar/het directielid voelt dat hij ertoe doet en een zekere mate van invloed en controle kan uitoefenen.

Als leraar en schooldirectielid kunt u via een motiverende lesgeef/leiderschapsstijl de behoefte aan autonomie van uw leerlingen/lerarenkorps ondersteunen, onder meer door hun inbreng te waarderen en hen uit te nodigen tot participatie.

Wanneer je geen ruimte laat voor hun eigenheid en hun inbreng actief beknot, zal dit hun behoefte aan autonomie frustreren wat een negatieve impact heeft op hun motivatie, met alle negatieve gevolgen van dien.

De behoefte aan autonomie

De behoefte aan verbondenheid

De behoefte aan verbondenheid betekent dat een leerling/leraar vertrouwen heeft in zijn medeleerlingen/collega's en leraar/leidinggevende en dat er een positief en veilig leer- en werkklimaat heerst. Men voelt zich gewaardeerd.

Door als leraar/schooldirectielid een respectvolle houding aan te meten en een grote beschikbaarheid aan de dag te leggen, sluit je aan bij de behoefte aan verbondenheid van leerlingen/lerarenkorps.

Wanneer je als leraar of leidinggevende echter zeer afstandelijk bent en onveiligheid creëert (bv. door je erg dwingend op te stellen, of iemand publiekelijk te kijken zet), dan zal dit een negatieve impact hebben op de behoefte aan verbondenheid.

De behoefte aan competentie

De behoefte aan competentie betekent het hebben van vertrouwen in eigen kunnen. Men voelt zich bekwaam om uitdagingen aan te gaan/nieuwe leerstof aan te leren en taken tot een goed einde te brengen.

Als leraar/leidinggevende kan je via het aanbieden van structuur de behoefte aan competentie ondersteunen. Dit doe je onder meer door duidelijkheid te creëren en gepaste hulp en begeleiding aan te bieden.

Wanneer je als leraar of leidinggevende echter alles op zijn beloop laat, en slechts ingrijpt als er iets verkeerd loopt of niet aansluit bij de de competenties van je leerlingen of lerarenkorps, zal dit een negatieve impact hebben op het competentiegevoel.

Raak geïnspireerd door de mogelijkheden

Boek ons voor een inspirerende keynote

Het motivationele thema intern op de agenda plaatsen?

Gemeenschappelijke taal aanreiken?

Een gefundeerd inzicht op een thematiek die leeft binnen je school?

Info over onze inspirerende keynotes

Heb je een vraag voor ons of wil je graag meer weten over hoe wij je kunnen helpen?

Laat van je horen

info@impetus.academy